ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร
ศูนย์บริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชม.
ความเพียบพร้อมของการบริการทางการแพทย์
บริการพิเศษของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร
........ การบริการทางการแพทย์ ด้าน " การรักษาพยาบาล "
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางทุกสาขา
แบบครบวงจรด้วยคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ที่เชี่ยวชาญกว่า 500 ท่าน สูงด้วยประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศวัย อย่างมีประสิทธิภาพ


ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ดังนี้ :-

อายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม
จิตวิทยา รังสีกรรม
ศัลยกรรม จักษุกรรม
กุมารเวชกรรม วิสัญญีกรรม
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ เวชกรรมป้องกัน
กระดูกและข้อ ทันตกรรมและศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก
เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
เภสัชกรรม ไตเทียม


........ ารบริการทางการแพทย์ ด้าน " ป้องกันรู้ทันโรค "

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จัดเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆ ของสภาพร่างกาย
พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ นับเป็นส่วนจำเป็นและสำคัญประการหนึ่งของการดำรงชีพให้ปลอดโรคอย่างไม่ประมาท
หากท่านผู้สนใจตรวจสุขภาพประจำปี ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2574-5000 ต่อ 8122
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับคำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ


ศูนย์บริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชม.
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีแผนกต่างๆ พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่ทันสมัย อย่างครบครัน
ไว้ให้บริการทางการแพทย์ได้ตามที่ต้องการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ดังนี้
แผนกตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก เวลา 08.00 - 24.00 น. ทุกวัน
แผนกฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
แผนกผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชม.
แผนกเภสัชกรรม ตลอด 24 ชม.
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู เวลา 09.00 - 20.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
แผนกทันตกรรมและศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก เวลา 09.00 - 20.00 น. ทุกวัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน อาทิตย์
แผนกโภชนาการ เวลา 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน
แผนกรถพยาบาล ตลอด 24 ชม.
แผนกไตเทียม
เปิดทำการทุกวันจันทร์  - อาทิตย์ เวลา 06.00 - 18.00 น.
* มีอายุรแพทย์, กุมารแพทย์ และศัลยแพทย์ ตลอด 24 ชม.
ความเพียบพร้อมของการบริการทางการแพทย์
นอกเหนือจากความเพียบพร้อมทางด้านคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่มีประสบการณ์และประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วและส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่ได้จัดเตรียมไว้
อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้มาใช้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856