อัลตราซาวด์ 4 มิติ


  
การตรวจ อัลตราซาวด์ 4 มิติ สามารถมองเห็นภาพทารกขณะเคลื่อนไหวเห็นความสมบูรณ์ของลูกในครรภ์ เห็นกริยาอาการ เช่น การหันหน้า ยกแขน ขยับนิ้ว หาว ฯลฯ และ

สามารถมองเห็นหน้าตาว่าเหมือนใคร?

 

พิเศษ!

มอบส่วนลดพิเศษ 10%

สำหรับมารดาที่ฝากครรภ์

ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ        

 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช
เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8126, 8128
 

 

หน้าหลัก l บริการ l Package ราคาประหยัด l ตรวจสุขภาพ l คลินิกแพทย์เฉพาะทาง l
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน l แผนกต่างๆโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th