ฟอกฟันขาวด้วยระบบ Cold Light ขาวสวยภายใน 30 นาที

  
เครื่องฟอกสีฟัน"ีบียอนด์"เป็นเทคโนโลยีระบบ"แสงเย็น"และใช้สุตร การฟอกสีฟันที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นผลและได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านกระบวนการของเรา ฟันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นอีกถึง 5 ถึง14 เฉดสีของมาตรฐานเฉดสีไวต้า สเกล

           ระบบการฟอกขาวของบียอนด์จะทำให้ฟันขาวและเงาวาวขึ้นมากกว่ากระบวนการอื่นๆที่คล้ายๆกัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของเราสามารถขจัดคราบบุหรี่ คราบนํ้าชา กาแฟหรือ การเปลี่ยนสีของฟันเมื่ออายุมากขึ้น ในเวลา 30 นาที และแม้แต่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเตตร้าไซคลีนฟันตกกระจากการรับประทานยาปฏิชีวนะ
    ก่อนทำไว้ทเทนนิ่ง
    ขณะทำไว้ทเทนนิ่ง
    หลังทำไว้ทเทนนิ่ง

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกทันตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8234, 8235
 

 

หน้าหลัก l บริการ l Package ราคาประหยัด l ตรวจสุขภาพ l คลินิกแพทย์เฉพาะทาง l
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน l แผนกต่างๆโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th