โปรโมชั่นสุขภาพ
 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันุธุ์ (Fluquadri)
 วัคซีนลูกน้อย 2-7 เดือน
 ผ่าตัดข้อเข่าเทียม
 โปรแกรมโรคหลอดเลือดสมอง
 โปรแกรมคัดกรองอัลไซเมอร์,สมองเสื่อม
 โปรแกรมใส่ใจไต
       
                      เงื่อนไข : รายการข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02-574-5000 ต่อ 8122, 8113

 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856