โปรโมชั่นสุขภาพ
  โปรโมชั่น วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  Package Gastric Bolloon
  โปรแกรมตรวจสุขภาพวางแผนครอบครัวประจำปี 2564
  Mongkutwattana delivery no worries
 โปรแกรมโรคหลอดเลือดสมอง
 โปรแกรมคัดกรองอัลไซเมอร์,สมองเสื่อม
 โปรแกรมใส่ใจไต
 เงื่อนไข : รายการข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02-574-5000 ต่อ 8122, 8113
       


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856